Avís legal

Objecte

El present avís legal regula l’ús i utilització del lloc web www.arrelsrestaurantprades.com del que és titular Aina Badia i Salvadó (en adelante, EL PROPIETARI DE LA WEB).

La navegació pel lloc web de EL PROPIETARI DE LA WEB li atribueix la condició d’USUARIO del mateix i conlleva la seva acceptació plena i sense reserves de totes i cada una de les condicions publicades en aquest avís legal, advertint-se de les condicions que podran ser modificades. sense notificació prèvia per part de EL PROPIETARI DE LA WEB, en el cas que es procedirà a la seva publicació i avís amb la màxima antelació possible.

Per ello és recomanable llegir atentament el seu contingut en el cas de voler accedir i fer ús de la informació i dels serveis oferts des d’aquest lloc web.

L’usuari, a més, s’obliga a fer un ús correcte del lloc web de conformitat amb les lleis, la bona fe, l’ordre públic, els usos del tràfic i el present Aviso Legal, i respondrà davant EL PROPIETARI DE LA WEB o davant a tercers, de cualesquiera daños y perjuicios que pudieran causarse com a conseqüència de l’incompliment de dicha obligació.

Cualquier utilización distinta a l’autorització està expressament prohibida, pudiendo EL PROPIETARI DE LA WEB denegar o retirar l’accés i el seu ús en qualsevol moment.

Identificació

EL PROPIETARI DE LA WEB, en compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, la informació de que:

La seva denominació social és: Aina badia i salvadó (Restaurant Arrels)
El seu DNI és: 39941964A
El seu domicili social està en: C/colomers 9, 43364 Prades

Comunicaciones
Per comunicar-nos amb nosaltres, posem a la seva disposició diferents de contacte que detallem a continuació:

Correu electrònic: hola@arrelsrestaurantprades.com
Totes les notificacions i comunicacions entre els usuaris i el PROPIETARI DE LA WEB es consideraran eficaces, a tots els efectes, quan es realitzin a través de qualsevol mitjà dels detallats anteriorment.

Condicions d’accés i utilització

 El lloc web i els seus serveis són d’accés lliure i gratuït. No obstant això, PROPIETARI DE LA WEB pot condicionar la utilització d’alguns dels serveis oferts a la seva web a la prèvia cumplimentació del corresponent formulari.

L’usuari garanteix l’autenticitat i l’actualitat de totes aquelles dades que comuniquen al PROPIETARI DE LA WEB i serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzen.

L’usuari es compromet expressament a fer un ús adequat dels continguts i serveis del PROPIETARI DE LA WEB i a no emplear-los entre altres:

Difundir continguts delictius, violents, pornográficos, racistes, xenòfobos, ofensius, d’apologia del terrorisme o, en general, contraris a la llei o a l’ordre públic.
Introducir en els virus informàtics o realitzar actuacions susceptibles d’alterar, estropear, interrompre o generar errors o danys en els documents electrònics, dades o sistemes físics i lògics de PROPIETARI DE LA WEB o de terceres persones; així com obstaculitzar l’accés d’altres usuaris al lloc web i als seus serveis mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals PROPIETARI DE LA WEB presta els seus serveis.

Intenteu accedir als comptes de correu electrònic d’altres usuaris o a àrees restringides dels sistemes informàtics de PROPIETARI DE LA WEB o de tercers i, en el seu cas, extraer informació.
Vulnerar els drets de propietat intel·lectual o industrial, així com violar la confidencialitat de la informació de PROPIETARI DE LA WEB o de tercers.
Suplantar la identitat de qualsevol altre usuari.

Reproducir, copiar, distribuir, posar a disposició de, o qualsevol altra forma de comunicació pública, transformar o modificar els continguts, a menys que es tingui en compte amb l’autorització del titular dels drets corresponents o el resultat sigui legalment permès.
Recabar dades amb finalitat publicitària i remitir publicitat de qualsevol classe i comunicacions amb fines de venda o altres de naturalesa comercial sense que medie la seva petició prèvia o consentiment.
Tots els continguts del lloc web, com a textos, fotografies, gràfics, imatges, iconos, tecnologia, programari, així com el seu disseny gràfic i codis font, constitueixen una obra que pertany al PROPIETARI DE LA WEB, sense que puguin entendre cedits a l’usuari. ninguno dels drets d’explotació sobre els mateixos més allá del estrictament necessari per al correcte ús de la web.

En definitiva, els usuaris que accedan a aquest lloc web poden visualitzar els continguts i efectuar, en el seu cas, còpies privades autoritzades sempre que els elements reproduïts no sean cedits posteriorment a tercers, ni s’instal·len a servidors connectats a xarxes, ni sean objectes de cap tipus d’explotació.

Asimisme, totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen al lloc web son propietat de PROPIETARI DE LA WEB, sense que pugui entendre que l’ús o accés al mateix atribueix a l’usuari dret algun sobre els mateixos.

La distribució, modificació, cessió o comunicació pública dels continguts i qualsevol altre acte que no hagi estat expressament autoritzat pel titular dels drets d’explotació prohibits.

L’establiment d’un hiperenlace no implica en cap cas l’existència de relacions entre el PROPIETARI DE LA WEB i el propietari del lloc web en la que s’ha establert l’acceptació i l’aprovació per part del PROPIETARI DE LA WEB dels seus continguts o serveis.

PROPIETARI DE LA WEB no es responsabilitza de l’ús que cada usuari li dé als materials posats a disposició en aquest lloc web ni de les actuacions que realitzen en base als mateixos.

Exclusió de garanties i de responsabilitats en el accés i l’utilizació

El contingut del present lloc web és de caràcter general i té una finalitat merament informativa, sense que es garanteixi plenament l’accés a tots els continguts, ni la seva exhaustivitat, correcció, vigència o actualitat, ni la seva utilitat o utilitat per a un objectiu específic.

PROPIETARI DE LA WEB excluye, fins a on permet l’ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa derivats de:

a) La imposibilitat d’accés al lloc web o la falta de veracitat, exactitud, exhaustivitat i/o actualitat dels continguts, així com l’existència de vicios i defectes de tota classe de continguts transmesos, difundits, emmagatzemats, llocs a disposició, a los que s’hagi accedit a través del lloc web o dels serveis que s’ofereixen.
b) La presència de virus o d’altres elements en els continguts que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics, documents electrònics o dades dels usuaris.
c) El incompliment de les lleis, la bona fe, l’ordre públic, els usos del tràfic i el present aviso legal com a conseqüència de l’ús incorrecte del lloc web. En particular, ya modo ejemplificativo, PROPIETARI DE LA WEB no es fa responsable de les actuacions de tercers que vulneren drets de propietat intel·lectual i industrial, secrets empresarials, drets a l’honor, a la intimitat personal i familiar de la pròpia imatge, així com la normativa en matèria de competència desleal i publicitat il·lícita.
Asimisme, PROPIETARI DE LA WEB declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació que es troba fora d’aquesta web i no sea gestionada directament pel nostre webmaster. La funció dels enllaços que apareixen en aquesta web és exclusivament la informació a l’usuari sobre l’existència d’altres fonts susceptibles d’ampliar els continguts que ofereix aquest lloc web. PROPIETARI DE LA WEB no garanteix la responsabilitat del funcionament o l’accessibilitat dels llocs enllaçats; ni sugiere, invita o recomana la visita als mateixos, per lo que tampoc serà responsable del resultat obtingut. PROPIETARI DE LA WEB no es responsabilitza de l’establiment d’hipervínculos per part de tercers.

Procediment en cas de reatlizació d’activitats de caràcter ilícit

En el cas de que qualsevol usuari o un tercer considere que existeixen fets o circumstàncies que revelen el caràcter il·lícit de la utilització de qualsevol contingut i/o de la realització de qualsevol activitat a les pàgines web incloses o accessibles a través del lloc web, haurà de enviar una notificació al PROPIETARI DE LA WEB identificant-se debidament i especificant les infraccions proposades.

Publicacions

La informació administrativa facilitada a través del lloc web no substituye la publicitat legal de les lleis, normatives, plans, disposicions generals i actes que tinguin que ser publicats formalment als diaris oficials de les administracions públiques, que constitueixen l’únic instrument que es fa de la seva autenticitat i contingut. La informació disponible en aquest lloc web ha d’entendre com una guia sense propòsit de validesa legal. 

Reserva la teva taula